Løftebord
 

Ett utmerket hjelpemiddel for å skape sikre og effektive arbeidsplasser i moderne industri og forretningsdrift

Finnes i tre grunntyper:

Enkeltsaksbord:

Når løftehøyden ikke behøver overstige 1,6 m og plattformens lengde er mellom 1,3 til 4,0 m.

Lengdesaksebord:

Når det finnes behov for en lang plattform, ofte i kombinasjon med store laster.

Høydesaksebord:

Gir stor løftehøyde i kombinasjon med kort plattformslengde. Brukes ofte når gulvplassen er begrenset.

Vi kan også tilby manuelle løftebord og hydrauliske løftevigner.