RAMOX AS
 
Ramox Drift AS og Hörmann Central-Norge AS er Midt-Norges største portfirma. Våre hovedprodukter kommer fra Hörmann, Europas ledende portleverandør. Ramox er delt inn i flere selskap som sammen leverer produkter innen total sikkerhet. Firmaet ble startet i 1981 og sysselsetter i dag 30 årsverk.

RAMOX AS består av:
Hörmann Central-Norge AS, RAMOX drift AS, RAMOX Sikkerhet AS og RAMOX Elektro AS

 

Hörmann Central-Norge AS: Importør av porter og portsystemer, grinder og dører.
RAMOX Drift AS: Salg og montasje av industri- og garasjeporter
RAMOX Sikkerhet AS: Salg og montasje av gitter, grinder og bommer
RAMOX Elektro AS: Utvikling, produksjon og salg av styringssystem og motordrift