Sikkerhetssjekk av garasjeporter
 
Er din garasjeport også sikker for barn? Ta en sikkerhetssjekk.
Nye bestemmelser gjeldende sikkerhet for garasjeporter

Eldre garasjeporter kan ha foreldet teknikk, dette kan innebære skjulte farer. Det kan være utvendig wireføring eller mellomrom mellom de enkelte seksjonene i en leddport.
Dette er farlig for barn og kan føre til klem- og kuttskader. For å forhindre denne typen skader, ble det 1. mai 2005 innført en ny produktstandard, EN 13241-1.
Det betyr at garasjeporter skal være utstyrt med fingerklemsikring, sideinngrepssikring og fallsikring. Det skal også være en utkoplingsautomatikk som gjør at porten stanser når den støter på en hindring.

  
Nesten umulig å få fingrene i klem. Fingerklemsikringen beskytter mot klemskader. Utkoplingsautomatikken
på automatic-leddporter gjør at porten stopper dersom den støter på en hindring.
For å overholde disse sikkerhetsbestemmelsene, har Hörmann utviklet egne patentløsninger. Produktene fra Hörmann har lenge overholdt de nye standardene.  
Sikkerhets-sjekkliste for leddporter
 
Sikkerhets-sjekkliste for vippeporter
 

Tilbake