Ingen jobb er for liten,
            ingen jobb er for stor